Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A leállósáv

 

 

 

Leállósávon állni veszélyes!

Önök tudják, hogy mi célt szolgál a leállósáv?

001.jpgA KRESZ az úttal kapcsolatos fogalmak között meghatározza a leállósáv fogalmát is. Eszerint leállósáv az útnak az úttesttel azonos szintben lévő, attól útburkolati jellel elválasztott és útburkolattal ellátott része. A definícióból az következik, hogy a leállósáv az út része ugyan, de nem része az úttestnek. Még mielőtt azt gondolnák, hogy itt most valami értelmetlen zsonglőrködésbe kezdek a szavakkal, had jegyezzem meg, hogy a KRESZ szerint nem az egész út, csak az úttest szolgál a közúti járművek közlekedésére. Főszabály szerint nem a közúti járművek közlekedését szolgálja tehát a leállósáv sem, (hiszen nem része az úttestnek). De akkor vajon mire való a leállósáv? A kérdés megválaszolásához nem árt ismerni a KRESZ néhány – január 1-től részben módosuló – rendelkezését és a forgalomszervezési szabályok némelyikét. 

A forgalomszervezési szabályok szerint autópályának csak olyan osztott pályás út (osztott pályás út az olyan út, amelynek a két forgalmi irány céljára két külön útteste van) jelölhető ki, amely megfelel bizonyos feltételeknek. Az egyik ilyen feltétel, hogy az útnak mindkét útteste mellett, a menetirány szerinti jobb oldalon leállósávval kell rendelkeznie.

 (Leállósávja másfajta útnak is lehet, de pld. az autóútnak nem létesítési feltétele a leállósáv) 

A KRESZ szerint az autópálya és az autóút úttestén - a forgalmi okból szükséges megállást kivéve – megállni tilos. Ezt a szabályt nyilvánvalóan az itt megengedett nagy sebesség indokolja. Az úttesten történő megállási tilalmat a 2010. január 1-i KRESZ módosítás nem érinti. A 2010. január 1. óta hatályos KRESZ módosítás előtt az 1/1975-ös KPM-BM együttes rendelet úgy fogalmazott, hogy “műszaki okból megállni csak a leállósávon, illetőleg az útpadkán szabad, a járművet azonban onnan is mielőbb el kell távolítani. Egyéb okból megállni a leállósávban és az útpadkán is – kivéve a forgalomellenőrzés céljából történő megállást – tilos”.

A módosítással az idézőjelben foglalt két mondat helyébe a következő rendelkezés lépett: “Tilos a leállósávon megállni vagy várakozni, kivéve ha, 
a) műszaki meghibásodás miatt a jármű továbbhaladásra képtelen, 
b) a jármű a forgalmat ellenőrzi, 
c) a jármű útfenntartást, úttisztítást végez, 
d) a jármű, a továbbhaladásra képtelen jármű elszállítását vagy a műszaki meghibásodásának elhárítását végzi, 
e) a jármű megkülönböztető jelzést adó berendezését működtetik.” 

002.jpgA leállósávban történő, műszaki okból való megállás lehetőségét tehát a KRESZ a korábbiakhoz képest szűkítette, hiszen az olyan meghibásodás esetén, amely nem teszi lehetetlenné a továbbhaladást, nem lehet megállni. Az más kérdés, hogy ha valaki műszaki okból való megállásra hivatkozik az arra járó rendőrnél, azt adott esetben csak nagy nehézségek árán lehet bizonyítani, hogy a megállás a továbbhaladást lehetetlenné tette-e. A többi ok, amely a megállást/várakozást szabályossá teszi a leállósávon, a „civil” járműveknél szóba sem jöhet, ezért azokkal részletesen nem foglalkozom. 2010. január 1-től a leállósávon – ha a közúti jelzésekből más nem következik – csak a forgalmat ellenőrző, útfenntartást, úttisztítást végző, a továbbhaladásra képtelen jármű elszállítását vagy a műszaki meghibásodásának elhárítását végző, illetve a megkülönböztető jelzést adó berendezését működtető járművek haladhatnak. Rajtuk kívül csak és kizárólag a forgalmi sávokban folyamatosan haladó járművek közé besorolni kívánó járművek tehetik ugyanezt. A leállósávon álló, a forgalmat ellenőrző járművet úgy kell elhelyezni, hogy az kellő távolságból észlelhető legyen. A leállósáv igénybevételére jogosultaknak a feladatuk ellátását követően a lehető legrövidebb időn belül el kell hagyniuk a leállósávot. 

Lakott területen kívül az úttesten vagy a leállósávon levő elromlott gépjárművet - kivéve a kétkerekű motorkerékpárt -, valamint mezőgazdasági vontatót, lassú járművet és fel nem kapcsolt pótkocsit elakadást jelző háromszöggel meg kell jelölni. A gyalogosnak tilos autópályán (a leállósávon is) közlekedni, valamint áthaladni; továbbá tilos autóúton

(a leállósávon és az útpadkán is) közlekedni, valamint útkereszteződésen kívül áthaladni. LEÁLLÓSÁV - CSAK VÉSZHELYZETBEN!

 

Mert az rendben van, hogy az utunk közben esedékes ebédet nem ott költjük el laza pikniknek álcázva, ám ha - mint ebben az esetben is - valóban segítségre szorulunk, akkor mi a teendő?

A tapasztalatok ismeretében persze a választ sejtem: segélyhívás után minél messzebb menni az autótól és az úttól, s imádkozni, hogy egy autós ne a leállósávon akarjon előzni. Tulajdonképpen miért hívják egyáltalán így?

Miért nem tűzoltó sáv vagy bármi hasonló, ami kifejezőbb? 

Mindenesetre melegen ajánlom, hogy tényleg csak végszükség esetén álljanak meg a leállósávon!

001...jpg

kezdolap3.jpg

_001megosztas1.jpg